Zvon

Z každej veže hrdo volá,
ozve sa, keď niekto skoná.
Robí bim bam ozvenu,
na rozprávku skončenú.

Zvon
Napísala: Lucia Werki Jendrišáková, autorkou ilustrácií je Katarína Sojková
V prípade, že máte záujem o uverejnenie hádaniek, prosím kontaktujte admin@hrkalka.sk
© 2012-2019 www.hrkalka.sk